อ.กชสุพัฒน์ พุทธิพิพัฒน์ขจร

ชื่อ - นามสกุล
อ.กชสุพัฒน์ พุทธิพิพัฒน์ขจร


ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เครื่องกล) จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
ปริญญาโท (เกียรตินิยม รัฐประศาสนศาสตร์) จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

ประสบการณ์การทำงาน
พ .ศ.2522-2532 เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกม Fishing Master | สมัครเล่นเกมยิงปลา อิตาเลียน-ไทย ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง วิศวกรดูแลเครื่องจักรกลหนัก
- หน่วยงาน เขือนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี
- หน่วยงานประเทศมาเลเซีย
- ศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลหนักประตูน้ำพระอินทร์

พ.ศ.2532-2535 เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกม Fishing Master | สมัครเล่นเกมยิงปลา อิตัลไทยเกมยิงปลาที่ดีที่สุด | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกม Fishing Master | สมัครเล่นเกมยิงปลา จำกัด
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่และบริการ

พ.ศ.2535-2537 เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกม Fishing Master | สมัครเล่นเกมยิงปลา สุภเมธเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ตำแหน่ง ผู้จัดการทัว" ไปงานก่อสร้างและตรวจสอบเครน

พ.ศ.2538-2542 เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกม Fishing Master | สมัครเล่นเกมยิงปลา เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด
ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมและที่ปรึกษาเกมยิงปลาที่ดีที่สุด | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกม Fishing Master | สมัครเล่นเกมยิงปลา สยามอินสเป็คชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ฝ่ายวิศวกรรมโครงสร้างและตรวจสอบเครน

พ.ศ.2542-ปัจจุบัน เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกม Fishing Master | สมัครเล่นเกมยิงปลา สยามอินสเป็คชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและอบรมเครน
เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกม Fishing Master | สมัครเล่นเกมยิงปลา สยามเทรนนิ่ง จำกัด
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

Visitors: 46,352