อาจารย์ธงชัย พ้นเคราะห์

ชื่อ - นามสกุล
อาจารย์ธงชัย พ้นเคราะห์


ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประสบการณ์การทำงาน
ปี พ.ศ.2537-2539 เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกม Fishing Master | สมัครเล่นเกมยิงปลา เจนเนอร์รัลกลาส จำกัด ในเครือสหพัฒนพิบูล
เจ้าหน้าที่บุลคลและธุรการ / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

ปี พ.ศ.2539-2540 เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกม Fishing Master | สมัครเล่นเกมยิงปลา เจริญโภคภัณฑ์ปิโตรเคมี จำกัด
เจ้าหน้าที่บุลคลและธุรการ

ปี พ.ศ.2540-2547 เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกม Fishing Master | สมัครเล่นเกมยิงปลา เจริญโภคภัณฑ์ปิโตรเคมี จำกัด
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

ปี พ.ศ.2547-2551 เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกม Fishing Master | สมัครเล่นเกมยิงปลา ซีพีพีซี จำกัด(มหาชน)
ผู้จัดการแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ.2548-2555 สำนักงานสวัสดิการแบะคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง
คณะทำงานตรวจคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นความปลอดภัยในระดับจังหวัด

ปี พ.ศ.2551-ปัจจุบัน เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกม Fishing Master | สมัครเล่นเกมยิงปลา ซีพีพีซี จำกัด(มหาชน)
รองผู้จัดการฝ่ ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Visitors: 46,352